Hút chất thải tại quy nhơn

Hút chất thải ,vận chuyển chất thải ,công ty doanh nghiệp ,cơ quan và các hộ dân .

chuyên vận chuyển bùn vi sinh và hút bùn ,bơm bùn

với xe chuyên dụng và đội ngũ lâu năm ,sẽ làm quí vị hài lòng

với những xe kích cở lớn như 7m3 – 12m3